Oferta - us艂ugi

PRAWO CYWILNE

 • o zap艂at臋;
 • o odszkodowanie i zado艣膰uczynienie (m.in. powypadkowe, szkody lekarskie);
 • ochrona d贸br osobistych;
 • ochrona w艂asno艣ci (naruszenie posiadania, zasiedzenie, s艂u偶ebno艣膰);
 • spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, podzia艂 maj膮tku spadkowego, zapis, zachowek);
 • reprezentacja klient贸w przed s膮dami wszystkich szczebli w tym przed S膮dem Najwy偶szym;
 • sporz膮dzanie pism procesowych na ka偶dym etapie post臋powania s膮dowego;
 • sporz膮dzanie opinii prawnych i projekt贸w um贸w;
 • reprezentacja klient贸w w post臋powaniu egzekucyjnym oraz ochrona praw d艂u偶nik贸w;
 • inne czynno艣ci dostosowane do potrzeby klienta;

 

PRAWO RODZINNE
 • rozw贸d;
 • separacja;
 • podzia艂 maj膮tku wsp贸lnego;
 • dochodzenie roszcze艅 alimentacyjnych;
 • ustalenie kontakt贸w z dzieckiem
 • w艂adza rodzicielska;
 • sporz膮dzenie pism procesowych;
 • inne czynno艣ci dostosowane do potrzeby klienta;

 

PRAWO KARNE
 • obrona w trakcie post臋powania przygotowawczego i s膮dowego;
 • reprezentacja os贸b pokrzywdzonych na wszystkich etapach post臋powania;
 • porady prawne i sporz膮dzenie pism procesowych (apelacje, za偶alenia, kasacje, wnioski o wznowienie post臋powania, odszkodowania za nies艂uszne aresztowanie i zatrzymanie);
 • reprezentacja skazanych na etapie post臋powania wykonawczego (wnioski o przerw臋 w odbywaniu kary, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie);
 • doradztwo z zakresu prawa karnego i karnoskarbowego dla klient贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮;
 • inne czynno艣ci dostosowane do potrzeby klienta;
 • w艂adza rodzicielska;
 • sporz膮dzenie pism procesowych;
 • inne czynno艣ci dostosowane do potrzeby klienta;

 

PRAWO PRACY
 • reprezentacja pracownik贸w i pracodawc贸w w post臋powaniu s膮dowym;
 • sporz膮dzanie pism procesowych w tym pozw贸w i odwo艂a艅 w sporach mi臋dzy pracodawc膮 a pracownikiem;
 • inne czynno艣ci dostosowane do potrzeby klienta;

 

PRAWO GOSPODARCZE:
 • sta艂a obs艂uga prawna klient贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮;
 • sporz膮dzanie um贸w gospodarczych, obs艂uga transakcji handlowych;
 • tworzenie i rejestracja w Krajowym Rejestrze S膮dowym sp贸艂ek, fundacji, stowarzysze艅;
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze S膮dowym zmian, podzia艂贸w, 艂膮czenia, przekszta艂ce艅 w艂asno艣ciowych oraz likwidacji sp贸艂ek prawa handlowego;
 • opinie prawne dotycz膮ce dzia艂alno艣ci gospodarczej klient贸w;
 • reprezentacja klient贸w przed s膮dami powszechnymi (dochodzenie nale偶no艣ci, wykonanie umowy, odszkodowania za niewykonanie lub nienale偶yte wykonanie umowy);
 • inne czynno艣ci dostosowane do potrzeby klienta;

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • reprezentacja klient贸w przed organami administracji publicznej oraz w post臋powaniu s膮dowo-administracyjnym;
 • sporz膮dzanie pism w post臋powaniu administracyjnym i s膮dowo-administracyjnym (skarga do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego, Naczelnego S膮du Administracyjnego, odwo艂ania, za偶alenia);
 • porady prawne z zakresy prawa administracyjnego;
 • inne czynno艣ci dostosowane do potrzeby klienta;

 

PRAWO CUDZOZIEMC脫W
 • doradztwo prawne dotycz膮ce pobytu i dzia艂alno艣ci cudzoziemc贸w w Polsce (legalizacja pobytu, wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlanie si臋, zezwolenie na prac臋);
 • nabywanie nieruchomo艣ci przez cudzoziemc贸w;
 • porady prawne z zakresu prawa cudzoziemc贸w;
 • inne czynno艣ci dostosowane do potrzeby klienta;

 

SPORY S膭DOWE
 • kompleksowa reprezentacja klient贸w przed s膮dami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji;
 • reprezentacja przed s膮dami cywilnymi w post臋powaniu zwyczajnym, odr臋bnym (gospodarcze, sprawy prawa pracy), nieprocesowym (ksi臋gi wieczyste, post臋powanie rejestrowe, spadki), egzekucyjnym;
 • reprezentacja przed s膮dami karnymi na etapie post臋powania przed s膮dem I instancji, post臋powania apelacyjnego, kasacyjnego, wznowienie post臋powania, odszkodowanie za nies艂uszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie;
 • reprezentacja przed s膮dami administracyjnymi;

 

WINDYKACJA NALE呕NO艢CI
 • pomoc prawna i doradztwo w zakresie windykacji wierzytelno艣ci, zabezpieczeniu istniej膮cych zobowi膮za艅;
 • udzia艂 w negocjacjach, powadzenie mediacji i post臋powania polubownego;
 • reprezentacja klient贸w w post臋powaniu s膮dowym, zabezpieczaj膮cym i egzekucyjnym;

 

Oraz innych spraw wynikaj膮cych ze stanu faktycznego i potrzeb klienta.